Đào tạo ISO 14001, Khóa đào tạo OHSAS 18001- Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý tại Công ty UNIDEN Việt nam

Khóa đào tạo ISO 14001 & khóa đào tạo OHSAS 18001   Trung tâm đào tạo VINTECOM triển khai khóa đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu ch <Chi tiết>

Đào tạo ISO 14001- Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam.

Đào tạo ISO 14000, Khóa đào tạo ISO 14001 - Trung tâm đào tạo ISO VINTECOM Quốc tế Trung tâm đào tạo VINTECOM đã phối hợp với Ban điều phối ISO Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt nam tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14 <Chi tiết>

Đào tạo BSCI và chương trình Tư vấn BSCI - Bộ quy tắc ứng xử trách nhiệm xã hội tại Công ty 3K Lighter.

Khóa đào tạo BSCI và chương trình Tư vấn BSCI - Bộ quy tắc ứng xử tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh Sáng Kiến Tuân Thủ Trách nhiệm Xã hội trong Kinh Doanh (BSCI) là một sáng kiến theo định hướng doanh <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001, Đào tạo ISO 14001 - Hệ thống quản lý tích hợp tại Công ty TSB Việt nam.

Đào tạo ISO 14001, Đào tạo ISO 9001 tích hợp tại Công ty TSB Việt nam TSB Việt Nam là một thành viên của Tập đoàn TSB Japan. Định hướng của TSB toàn cầu là sản xuất và cung cấp các sản phẩm vi mạch điện tử, linh kiện điện tử cung cấp cho các Nhà sản xuất trong lĩn <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Seapower

Đào tạo ISO 9001 và ISO 19011 - Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng Công ty Sea Power là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tích hợp các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp và dân dụng đối với các quá trình: Thiết kế,chế tạo hệ thống đồng bộ, ATS, tủ MSB và các <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :