Đào tạo ISO 9001, Đào tạo ISO 14001 - Hệ thống quản lý tích hợp tại Công ty TSB Việt nam.

Đào tạo ISO 14001, Đào tạo ISO 9001 tích hợp tại Công ty TSB Việt nam TSB Việt Nam là một thành viên của Tập đoàn TSB Japan. Định hướng của TSB toàn cầu là sản xuất và cung cấp các sản phẩm vi mạch điện tử, linh kiện điện tử cung cấp cho các Nhà sản xuất trong lĩn <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Seapower

Đào tạo ISO 9001 và ISO 19011 - Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng Công ty Sea Power là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tích hợp các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp và dân dụng đối với các quá trình: Thiết kế,chế tạo hệ thống đồng bộ, ATS, tủ MSB và các <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001, đào tạo ISO 14001, Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 tại VEAM Motor.

Khóa đào tạo ISO 9001, ISO 14001 - Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp.   Trung tâm đào tạo VINTECOM Training Center đã phối hợp với Ban điều phối ISO Nhà máy Ô tô VEAM -Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tổ chức khóa đào tạo chuyên <Chi tiết>

Đào tạo ISO 14000, Tư vấn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường tại Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam.

Khóa đào tạo ISO 14001, Tư vấn Hệ thống quản lý Môi trường. VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo ISO 14000 và triển khai tư vấn Hệ thống quản lý môi trường cho Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt nam. Khóa đào tạo có sự tham gia của Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng phó các đơn vị/ <Chi tiết>

Đào tạo ISO 22000, khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm tại CN Tổng Công ty Lương thực Miền bắc (VNF1)

Đào tạo ISO 22000 -Trung tâm đào tạo ISO VINTECOM Quốc tế Trung tâm đào tạo VINTECOM tổ chức khóa đào tạo huấn luyện "Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005" tại CN Tổng Công ty Lương thực Miền bắc. Là đơn vị dẫn đầu trong lĩn <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :