Đào tạo ISO 9001: 2015, Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 áp dụng nội bộ và nhà cung cấp

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá HTQLCL - Trung tâm đào tạo ISO VINTECOM Quốc tế Tại sao tổ chức phải xây dựng đội ngũ chuyên gia đánh giá?Mỗi tổ chức khi xây dựng thực hiện áp dụng một trong các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế như: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, <Chi tiết>

Khóa đào tạo ISO 9001, khóa đào tạo ISO 14001: Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp tại Tổng Công ty Máy Động lực VEAM Motor

Khóa đào tạo ISO 9001, Khóa đào tạo ISO 14001    Trung tâm đào tạo VINTECOM Quốc tế đã phối hợp với  Nhà máy Ô tô VEAM  -Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001, Đào tạo ISO 14001 - Hệ thống quản lý tích hợp tại Công ty TSB Việt nam.

Đào tạo ISO 14001, Đào tạo ISO 9001 tích hợp tại Công ty TSB Việt nam TSB Việt Nam là một thành viên của Tập đoàn TSB Japan. Định hướng của TSB toàn cầu là sản xuất và cung cấp các sản phẩm vi mạch điện tử, linh kiện điện tử cung cấp cho các Nhà sản xuất trong lĩn <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Seapower

Đào tạo ISO 9001 và ISO 19011 - Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng Công ty Sea Power là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tích hợp các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp và dân dụng đối với các quá trình: Thiết kế,chế tạo hệ thống đồng bộ, ATS, tủ MSB và các <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :