Đào tạo ISO 9001, đào tạo ISO 14001, Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 tại VEAM Motor.

Khóa đào tạo ISO 9001, ISO 14001 - Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp.   Trung tâm đào tạo VINTECOM Training Center đã phối hợp với Ban điều phối ISO Nhà máy Ô tô VEAM -Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tổ chức khóa đào tạo chuyên <Chi tiết>

Đào tạo ISO 14000, Tư vấn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường tại Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam.

Khóa đào tạo ISO 14001, Tư vấn Hệ thống quản lý Môi trường. VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo ISO 14000 và triển khai tư vấn Hệ thống quản lý môi trường cho Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt nam. Khóa đào tạo có sự tham gia của Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng phó các đơn vị/ <Chi tiết>

Đào tạo ISO 22000, khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm tại CN Tổng Công ty Lương thực Miền bắc (VNF1)

Đào tạo ISO 22000 -Trung tâm đào tạo ISO VINTECOM Quốc tế Trung tâm đào tạo VINTECOM tổ chức khóa đào tạo huấn luyện "Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005" tại CN Tổng Công ty Lương thực Miền bắc. Là đơn vị dẫn đầu trong lĩn <Chi tiết>

Đào tạo ISO 14001, Khóa đào tạo OHSAS 18001- Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý tại Công ty UNIDEN Việt nam

Khóa đào tạo ISO 14001 & khóa đào tạo OHSAS 18001   Trung tâm đào tạo VINTECOM triển khai khóa đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu ch <Chi tiết>

Đào tạo ISO 14001- Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam.

Đào tạo ISO 14000, Khóa đào tạo ISO 14001 - Trung tâm đào tạo ISO VINTECOM Quốc tế Trung tâm đào tạo VINTECOM đã phối hợp với Ban điều phối ISO Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt nam tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14 <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :