💢 Khóa học TPM, Khóa đào tạo TPM - Bảo trì Năng suất Toàn diện TPM (Total Productive Maintenance)  VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo Bảo trì năng suất toàn diện TPM nhằm nâng cao và duy tr <Chi tiết>

💢 Khóa học 8D - Khóa đào tạo 8D solving problem - Kỹ năng giải quyết vấn đề theo 8 nguyên tắc tại Công ty Fujikin Việt nam VINTECOM Quốc tế vừa hoàn tất khóa học 8-D kỹ năng giải quyết vấn đề theo trình tự 8 bước tại Công ty Fujikin V <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :