💢 Khóa học TPM, Khóa đào tạo TPM - Bảo trì Năng suất Toàn diện TPM (Total Productive Maintenance)  VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo Bảo trì năng suất toàn diện TPM nhằm nâng cao và duy tr <Chi tiết>

Khóa đào tạo IATF 16949: 2016- Hệ thống quản lý chất lượng QMS Ô tô của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Thế giới Tiêu chuẩn IATF 16949 được IATF (International Automotive Task Force) phát triển nhằm đảm bảo chất lượng t <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :