VINTECOM Quốc tế đạt được thỏa thuận Quốc tế trong việc cung cấp dịch vụ đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp IMS cho Công ty Jotun Paint Vietnam.

VINTECOM Quốc tế chính thức đánh những dấu mốc trên chặng đường phát triển đáng ghi nhớ trong việc đạt được thỏa thuận Quốc tế đối với việc cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý tích hợp cho 3 tiê <Chi tiết>

Chứng nhận ISO, chứng nhận ISO 9001, Tư vấn chứng chỉ ISO cho các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế

Chứng nhận ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng theo quan điểm quản trị chiến lược. VINTECOM Quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 9001: 2015 hoặc đánh giá xác nhận độc lập bởi đoàn chuyên gia VINTECOM Quốc tế.  Giấy chứng nhận ISO được <Chi tiết>

Chương trình đánh giá áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015 – HTQLCL và MT trong lĩnh vực y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đánh giá áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 14001: 2015 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. VINTECOM Quốc tế đã chính thức triển khai thực hiện chương trình đánh giá việc triển khai thực hiện và áp dụng các yêu <Chi tiết>

Tổ chức chứng nhận ISO và các công ty chứng nhận ISO tại Việt nam- Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO, giấy chứng chỉ ISO mang dấu công nhận Quốc tế.

Tư vấn chứng nhận ISO dấu công nhận VICAS- UKAS- ANAB   Hoạt động chứng nhận (Certification activity) là thủ tục đánh giá của một tổ chức độc lập bên thứ 3 độc lập, khách quan đảm bảo rằng sản phẩm, dịch vụ hay quá trình hoạt động của t <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :