Văn hóa ứng xử khi giải quyết khiếu nại khách hàng - Khi xem xét tác động từ yếu tố văn hóa của doanh nghiệp trong phân tích bối cảnh của tổ chức. Ngày 17/10, Timothy Tiah, một doanh nhân khởi nghiệp Malaysia, đăng trên trang <Chi tiết>

Hiểu được cách thức Kinh Thánh được thành hình và lý do Chúa ban Kinh Thánh cho chúng ta. Bộ Kinh Thánh có bốn mục đích chính vì hết thảy đều hướng về Chúa Giê-xu. Bốn mục đích đ&oac <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :