Văn hóa ứng xử khi giải quyết khiếu nại khách hàng - Khi xem xét tác động từ yếu tố văn hóa của doanh nghiệp trong phân tích bối cảnh của tổ chức. Ngày 17/10, Timothy Tiah, một doanh nhân khởi nghiệp Malaysia, đăng trên trang <Chi tiết>

Hiểu được cách thức Kinh Thánh được thành hình và lý do Chúa ban Kinh Thánh cho chúng ta. Bộ Kinh Thánh có bốn mục đích chính vì hết thảy đều hướng về Chúa Giê-xu. Bốn mục đích đ&oac <Chi tiết>

Phật giáo là một tôn giáo có nhiều tông phái do sự khác nhau ít nhiều về kinh điển, giáo thuyết. Biết được căn cơ của chúng sinh, đầu tiên Phật Thích Ca thuyết giảng những điều đơn giản để thuận lợi cho việc tiếp <Chi tiết>

1. Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Bát Nhã Tâm Kinh là văn bản nổi tiếng nhất của Phật Giáo Đại Thừa và Thiền tông, là tinh hoa của trí tuệ nhân loại với khoảng 260 chữ. Đây cũng là bộ kinh tinh <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :