Thông báo: VINTECOM Quốc tế tuyển dụng chuyên viên đào tạo, tư vấn và đánh giá ISO.

🌐🌐🌐THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ISO VINTECOM Quốc tế xin thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự đến hết 31/10/2021 cho các vị trí:  A. Chi tiết về tuyển dụng: 🚻🚻🚻  Vị trí 1: Chuy& <Chi tiết>

Thông báo: VINTECOM Quốc tế tuyển dụng chuyên gia ISO, kế toán quản trị, kinh doanh, marketing và hỗ trợ khách hàng (hạn đến ngày 25/01/2021)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: VINTECOM Quốc tế xin thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:  1. Chuyên viên Tư vấn Quản lý Chất lượng ISO doanh nghiệp. 2. Chuyên gia Tư vấn & Đánh gi <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :