Thông báo: VINTECOM Quốc tế tuyển dụng chuyên viên đào tạo, tư vấn và đánh giá ISO.

🌐🌐🌐THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ISO VINTECOM Quốc tế xin thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự đến hết tháng 03/2023 cho các vị trí:  A. Chi tiết về tuyển dụng: 🚻🚻🚻  Vị trí 1: C <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :