Thông báo: VINTECOM Quốc tế tuyển dụng chuyên viên đào tạo, tư vấn và đánh giá ISO.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ISO VINTECOM Quốc tế xin thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự trong tháng 5/ 2019 cho các vị trí:  1. Chuyên viên Đào tạo, Tư vấn Quản lý doanh n <Chi tiết>

Thông báo: VINTECOM Quốc tế tuyển dụng chuyên gia ISO, kế toán quản trị, kinh doanh, marketing và hỗ trợ khách hàng (hạn đến ngày 25/08/2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: VINTECOM Quốc tế xin thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:  1. Kế toán quản trị, nhân viên tư vấn hỗ trợ khách hàng.  2. Chuyên gia đào tạo, tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý ISO A. Chi tiết về tuyển dụng: <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :