Quy trình quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015- Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quản trị chiến lược đối với dự án công trình xây dựng

Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực Quản lý Thi công xây dựng công trình 

VINTECOM Quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhằm đảm bảo công tác đầu tư, chủ đầu tư, nhà quản lý thi công công trình và các nhà thầu xây dựng thực hiện áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng để giải quyết các vấn đề đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ công trình, phù hợp với các quy định của luật định của nhà nước và đảm bảo giải quyết các vấn đề rủi ro, an toàn lao động đáp ứng sự hài lòng và mong đợi của khách hàng và các bên có liên quan.  

Hiện nay với tốc độ phát triển và tăng trưởng nhanh chóng  trong lĩnh vực xây dựng đòi hỏi việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng trở thành một vấn đề hết sức quan trọng, bởi tổ chức cần phải giải quyết các vấn đề định hướng chiến lược dựa trên rủi ro, nâng cao việc quản lý và kiểm soát ở tất cả các quá trình trọng yếu nhằm đảm bảo chất lượng các hạng mục công trình được quản lý và kiểm soát đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiến độ và giảm thiểu sự lãng phí.  

Về quản lý nhà nước, để đảm bảo chất lượng thi công công trình, quốc hội, chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn việc thực hiện quản lý chất lượng thi công công trình như: luật xây dựng, nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, các thông tư, quy định, quyết định và các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

I/ 06 nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng thi công các công trình xây dựng

1. Công trình xây dựng phải được kiểm soát chất lượng theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP và pháp luật có liên quan từ công tác chuẩn bị, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đến quản lý, sử dụng công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình và các công trình lân cận.

2. Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Nhà thầu khi tham gia hoạt động xây dựng phải đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định, cần xây dựng thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các văn bản quy trình hướng dẫn hạng mục công việc xây dựng do mình thực hiện, nhận diện các rủi ro trong quá trình thi công công trình và biện pháp giải quyết rủi ro, Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm quản lý chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình phù hợp với hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, quy mô và nguồn vốn đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật và đảm bảo duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

5. Cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng; kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và hành động khắc phục theo đúng các văn bản quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng.

6. Các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại nguyên tắc 3, 4 và 5 chịu trách nhiệm về chất lượng các công việc do mình thực hiện.

II/ Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quản lý chất lượng công trình xây dựng được thực hiện từ công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

1. Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng bao gồm trình tự các bước:

- Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

- Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

- Quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng.

- Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

2. Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình bao gồm trình tự các bước:

- Lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

- Quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng.

- Thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng.

- Phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

- Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

3. Quản lý chất lượng thi công xây dựng

Quản lý chất lượng thi công xây dựng bao gồm trình tự các bước:

- Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.

- Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình.

- Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có).

- Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công trình xây dựng.

4. Bảo trì công trình xây dựng

Bảo trì công trình xây dựng bao gồm trình tự các bước:

- Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng.

- Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng.

- Thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì.

- Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình.

- Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

5. Sự cố công trình xây dựng

Cấp sự cố được chia thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình và thiệt hại về người, bao gồm sự cố cấp I, cấp II và cấp III, khi xảy ra sự cố cần tiến hành thực hiện:

- Báo cáo sự cố công trình xây dựng

- Giải quyết sự cố công trình xây dựng

- Giám định nguyên nhân sự cố xây dựng

- Lập hồ sơ sự cố công trình xây dựng
📶📶📶 Xin liên hệ đăng ký ngay dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận ISO 9001: 2015

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, xin vui lòng nhấn vào Đăng ký-Báo giá” hoặc trên thanh công cụ phía dưới bên phải màn hình PC để nhận báo giá cho dịch vụ này.
🎁🎁🎁 Giảm ngay 5% phí đào tạo, tư vấn khi đăng ký online

📶📶📶 Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòngliên hệ:

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà Nội: 16thFloor -Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại HCM: Golden City House - 182 Hà Huy Giáp, Quận 12, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội
VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI 

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

Skype:       kd.vintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

 

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :