Khóa đào tạo ISO 9001: 2015- Hệ thống quản lý chất lượng tại Viện kiểm định Quốc Gia Vắc Xin và Sinh phẩm Y tế VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực kiểm nghiệm Vắc Xin và Sinh phẩm <Chi tiết>

Chương trình đánh giá áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015 – HTQLCL và MT trong lĩnh vực y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đánh giá áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 14001: 2015 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. VINTECOM Quốc tế tiếp tục thực hiện chương trình đánh giá việc triển khai thực hiện và duy trì áp dụng các yêu cầu của bộ ti&e <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :