Chương trình đánh giá áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015 – HTQLCL và MT trong lĩnh vực y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đánh giá áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 14001: 2015 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. VINTECOM Quốc tế tiếp tục thực hiện chương trình đánh giá việc triển khai thực hiện và duy trì áp dụng các yêu cầu của bộ ti&e <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001: 2015- Hệ thống quản lý chất lượng phiên bản mới 2015 cho Trung tâm Xét nghiệm Y học - Đại học Y dược TP.HCM

Tư vấn ISO 9001: 2015, Tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực Y tế. Trung tâm Kiểm chuẩn Chất lượng Xét nghiệm Y học -Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định của Bộ Y tế với nhiệm vụ thực hiện côn <Chi tiết>

FDA là gì? Thủ tục đăng ký FDA (Food and Drug Administration)  FDA (Food and Drug Administration) là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách đảm bảo tính an toàn, hiệu quả v& <Chi tiết>

Quy trình quản lý trong doanh nghiệp là gì ? SOP là gì? Tại sao phải áp dụng quy trình quản lý trong tổ chức của bạn? Khi được thành lập, mỗi một tổ chức và doanh nghiệp không phụ thuộc vào quy mô, loại h <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng cho HTV Technology & Media Services - Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Đào tạo Tư vấn ISO 9001, Tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực truyền hình. HTV Technology & Media Services  (gọi tắt là HTV-TMS) là doanh nghiệp đầu tiên được thành lập bởi Đài truyền hình Thành phố Hồ Ch&iacu <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :