Tư vấn ISO 55001- Hệ thống quản lý Tài sản do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ISO ban hành mới năm 2014

Tư vấn ISO 55001- Hệ thống quản lý Tài sản- Các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý Bắt đầu với ISO 55001- Hệ thống Quản lý tài sản- Các yêu cầu. Để có thể quản lý tài sản đối với mỗi Tổ chức và Doanh nghiệp bằng một hệ thống quản lý tài sản là một yêu cầu thực hành tốt nhất. Tiêu chuẩn ISO <Chi tiết>

Tìm hiểu các giai đoạn hình thành và phát triển tiêu chuẩn ISO Quốc tế

Dịch vụ tư vấn ISO chuyên nghiệp- Công ty tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế Mỗi một tiêu chuẩn quốc tế là kết quả của một thỏa thuận giữa các tổ chức thành viên của ISO. Nó có thể được sử dụng như vậy, hoặc có thể được thực hiện thông qua tiêu chuẩn quốc gia của mỗi quốc gia khác nhau. Tiêu chuẩn quốc <Chi tiết>

Tiêu chuẩn ISO Quốc tế được xây dựng và phát triển bởi cơ quan nào?

Dịch vụ tư vấn ISO chuyên nghiệp- Công ty tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế Tiêu chuẩn ISO được phát triển bởi nhóm các chuyên gia, trong ủy ban kỹ thuật (TC). TC được tạo thành từ các đại diện của ngành công nghiệp, phi chính phủ, các chính phủ và các bên liên quan khác, những người được đưa ra bởi c <Chi tiết>

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO Quốc tế đối với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và xã hội

Tư vấn ISO, đào tạo ISO theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế - Công ty tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế. Lợi ích của ISO đối với tất cả chúng ta như thế nào?   Hầu hết chúng ta đã nghe nói về các tiêu chuẩn Quốc tế ISO và chứng nhận tiêu chuẩn ISO cho các tổ chức và doanh nghiệp,  nhưng có thể khô <Chi tiết>

Phát triển bền vững- Tại sao các tổ chức và doanh nghiệp phải định hướng phát triển gắn liền với tăng trưởng bền vững?

Tăng trưởng  bền vững là gì? Tại sao các tổ chức và doanh nghiệp phải định hướng phát triển gắn liền với tăng trưởng bền vững? Theo quan điểm về tăng trưởng bền vững hiện đại, sự tăng trưởng bền vững phải gắn liền với 3 yếu tố chính là:  Kinh tế - Xã hội và Sinh thái.  Điều đó có <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :