Góc thông tin & nghiên cứu: Tìm hiểu Tiêu chuẩn ISO 16121-1:2012 yêu cầu đối với vị trí của lái xe trong dòng xe buýt dịch vụ

Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã xem xét và ban hành tiêu chuẩn đối với vị trí làm việc của người lái xe buýt - chủ yếu đối với lái xe đô thị và xe buýt liên đô thị. Tài xế xe buýt là có nguy cơ cao về đau lưng dưới và đau ở cổ, đầu gối và mắt cá chân do vị trí của họ đang ngồi <Chi tiết>

Nâng cao quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo trong việc áp dụng mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 Quốc tế.

Chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo- Các yêu cầu đối với cơ sở giáo dục và đào tạo khi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008   Trong xu hướng hội nhập kinh tế Quốc tế đã đòi hỏi các tổ chức giáo dục phải nỗ lực rất nhiều trong việc nâng cao năng lực quản lý, chất lượng giáo dục <Chi tiết>

Tư vấn ISO 29990 -Tiêu chuẩn yêu cầu cơ bản đối với các Nhà cung cấp Dịch vụ Giáo dục và Đào tạo

Tu van ISO 29990 - Dịch vụ tư vấn ISO chuyên nghiệp VINTECOM Quốc tế -         Tiêu chuẩn ISO 29990, một tiêu chuẩn Quốc tế về giáo dục và đào tạo được tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO ban hành vào năm 2010 dành cho các Nhà cung cấp dịch vụ. Tiêu chuẩn này được á <Chi tiết>

Tư vấn Hệ thống quản lý ISO tích hợp  IMS (Integrated Management System)

Tư vấn Hệ thống quản lý ISO tích hợp  IMS (Integrated Management System). Hệ thống quản lý tích hợp IMS là việc một tổ chức & doanh nghiệp có thể sử dụng một hệ thống quản duy nhất để quản lý toàn bộ các quá trình có liên quan tới các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO Quốc tế hoặc các tiêu chuẩn <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :