Quy trình dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng chỉ ISO, tư vấn chứng nhận ISO các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, VDA 6, ISO/IEC 17025

Quy trình dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng chỉ ISO, Tư vấn chứng nhận ISO    VINTECOM Quốc tế xin thông báo quy trình cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng chỉ ISO, tư vấn chứng nhận ISO khi khách hàng đăng ký theo <Chi tiết>

Tư vấn ISO, tư vấn tiêu chuẩn năng suất chất lượng và các tiêu chuẩn hội nhập Quốc tế cho các tổ chức và doanh nghiệp gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu

Tư vấn ISO, tư vấn tiêu chuẩn năng suất chất lượng và các tiêu chuẩn hội nhập Quốc tế cho các tổ chức và doanh nghiệp gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.  Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để sẵn sàng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế Quốc tế.   <Chi tiết>

Tư vấn Walmart, Tư vấn tiêu chuẩn Wal-mart cho các nhà bán lẻ Việt nam vào hệ thống siêu thị Walmart Toàn cầu.

Tư vấn Wal-mart, Tư vấn tiêu chuẩn Walmart cho các nhà sản xuất, cung ứng và bán lẻ Toàn cầu. Walmart là tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới hiện nay được thành lập vào năm 1962 tại Bentonville, bang Arkansas, Mỹ bởi Sam Watson. Hiện nay Walmart đã tạo thành một đế chế bán lẻ tại nhiều nướ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :