Nâng cao quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo trong việc áp dụng mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 Quốc tế.

Chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo- Các yêu cầu đối với cơ sở giáo dục và đào tạo khi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

 

Trong xu hướng hội nhập kinh tế Quốc tế đã đòi hỏi các tổ chức giáo dục phải nỗ lực rất nhiều trong việc nâng cao năng lực quản lý, chất lượng giáo dục và đào tạo. Việt Nam gia nhập WTO và ngày càng hình thành nhiều tổ chức giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước tham gia vào hệ thống giáo dục của Việt nam đi sâu vào nhiều lĩnh vực và đời sống kinh tế xã hội. Như vậy, việc nâng cao năng lực quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh bình đẳng giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới là một yêu cầu cấp thiết đối với các cơ sở giáo dục & đào tạo trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm hướng tới mục tiêu ngày càng đáp ứng và đóng góp một nguồn lực lao động có chất lượng  cao cho xã hội. 

 

Giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào việc xây dựng một nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, giáo dục ở các cấp và trình độ đào tạo đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, nhất là tình trạng chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Nhằm thực hiện Luật Giáo dục 2005, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. Để thực hiện các mục tiêu trên, thì việc nâng cao công tác quản lý chất lượng Giáo dục & đào tạo theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 là một yêu cầu cần thiết góp phần thúc đẩy các cơ sở giáo dục & đào tạo hướng tới việc tiếp cận một phương pháp quản lý khoa học lấy người học, gia đình và xã hội là trọng tâm để tiếp cận trong việc cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao các yêu cầu của họ.

 

Việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thông qua việc xây dựng, thực hiện và áp dụng một  hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, đó là một yêu cầu hết sức cần thiết, nhằm thay đổi cách thức quản lý và tiếp cận một phương pháp quản lý khoa học, giúp các nhà quản lý tổ chức hoạt động, sáng tạo, đạt hiệu quả công việc cao trong việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng của nhà trường từ công tác đào tạo, biên soạn giáo án, giáo trình, cơ sở hạ tầng đào tạo đến nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa.

Như vậy, theo các yêu cầu của HTQLCL ISO 9001 thì các hoạt động trên phải thể hiện thành các quy trình/ thủ tục rõ ràng và nhất quán. Ví dụ như: xem xét các yêu cầu liên quan đến quá trình đào tạo; triển khai hoạt động đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; tuyển chọn và đánh giá giảng viên; kiểm soát đề cương bài giảng, chất lượng giáo trình giảng dạy; mời giảng viên thỉnh giảng, xét chọn giảng viên giỏi… Bên cạnh đó, các quy trình còn thu thập ý kiến phản hồi, giải quyết các khiếu nại của học viên… giúp nhà trường có cơ hội để cải tiến thường xuyên, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo.

Ngoài ra, việc quản lý theo quy trình còn giúp cán bộ, giáo viên Nhà trường thực hiện công việc “làm đúng, làm tốt ngay từ đầu”, hạn chế tối đa những sai sót và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống. Việc thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo ISO 9001 thì các chỉ tiêu chất lượng giáo dục-đào tạo, mục tiêu hằng năm phải được lượng hóa, có kế hoạch thực hiện cụ thể. Dựa vào đó mà Nhà trường có thể đánh giá được kết quả thực hiện công việc, quản lý theo mục tiêu đã đề ra. Đồng thời trách nhiệm quyền hạn từng chức danh trong bộ máy của Nhà trường được xác định rõ ràng tránh được những chồng chéo, đảm bảo thông tin nội bộ thông suốt  (còn tiếp...)

Bài viết được thực hiện bởi phòng Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp - Công ty Tư vấn Quản lý VINTECOM Quốc tế.

Tổ chức, doanh nghiệp mong muốn đăng ký chương trình đào tạo, tư vấn hệ thống quản lý   chất lượng phiên bản mới ISO 9001: 2015, xin vui lòng liên hệ:

 

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Mr. Nguyễn Vinh Dự

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :