Tìm hiểu các giai đoạn hình thành và phát triển tiêu chuẩn ISO Quốc tế

Dịch vụ tư vấn ISO chuyên nghiệp- Công ty tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế

Mỗi một tiêu chuẩn quốc tế là kết quả của một thỏa thuận giữa các tổ chức thành viên của ISO. Nó có thể được sử dụng như vậy, hoặc có thể được thực hiện thông qua tiêu chuẩn quốc gia của mỗi quốc gia khác nhau.

Tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi các ủy ban kỹ thuật ISO (TC) và các tiểu ban (SC) bằng một quá trình sáu bước như dưới đây:

1) Giai đoạn đề xuất

Bước đầu tiên trong việc phát triển một tiêu chuẩn quốc tế là để xác nhận rằng một tiêu chuẩn quốc tế như vậy là đặc biệt là cần thiết. Một công việc mới được đề nghị (NP) được gửi cho cuộc bỏ phiếu của các thành viên của TC có liên quan hoặc SC để xác định bao gồm các hạng mục công việc trong  chương trình tổng thể công việc.
Đề nghị được chấp thuận nếu đa số các thành viên P-số phiếu TC / SC ủng hộ và nếu ít nhất là năm P-thành viên tuyên bố cam kết của họ để tham gia tích cực vào dự án. Ở giai đoạn này một nhà lãnh đạo dự án chịu trách nhiệm về các mặt công tác thường được chỉ định.

2) giai đoạn chuẩn bị

Thông thường, sẽ có một nhóm chuyên gia làm việc và chủ tịch (triệu tập) trong số đó là các nhà lãnh đạo dự án, được thiết lập bởi các TC / SC cho việc chuẩn bị một dự thảo làm việc. Dự thảo làm việc liên tiếp có thể được xem xét cho đến khi các nhóm làm việc được hài lòng rằng nó đã phát triển các giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho vấn đề được giải quyết. Ở giai đoạn này, dự thảo được gửi đến ban của các nhóm làm việc cho giai đoạn xây dựng với sự đồng thuận.

3) Giai đoạn Ủy ban

Ngay sau khi một dự thảo ban đầu có sẵn, nó được đăng ký bởi Ban thư ký của ISO. Nó được phân phối để cho nhận xét và nếu cần thiết, bỏ phiếu, bởi P-thành viên của TC / SC. Ủy ban dự thảo kế tiếp có thể được xem xét cho đến khi được sự đồng thuận về các nội dung kỹ thuật. Một khi sự đồng thuận đã đạt được, các văn bản được hoàn tất để trình như dự thảo tiêu chuẩn quốc tế (DIS).

4) Giai đoạn hỏi đáp

Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế (DIS) được lưu thông cho tất cả các tổ chức thành viên ISO của Ban Thư ký ISO để bỏ phiếu và bình luận trong một khoảng thời gian năm tháng. Được phê duyệt để trình như một dự thảo cuối cùng tiêu chuẩn quốc tế (FDI) nếu đa số hai phần ba của P-thành viên của TC / SC là ủng hộ và không nhiều hơn một phần tư tổng số phiếu bầu là tiêu cực. Nếu các tiêu chí chính không được đáp ứng, các văn bản được trả lại cho TC có nguồn gốc / SC để nghiên cứu thêm và tài liệu sửa đổi một lần nữa sẽ được lưu hành bỏ phiếu và bình luận như một dự thảo tiêu chuẩn quốc tế.

5) Giai đoạn phê duyệt

Dự thảo cuối cùng tiêu chuẩn quốc tế (FDI) được lưu thông cho tất cả các tổ chức thành viên ISO của Ban Thư ký Trung ương ISO cho một thức Có / Không bỏ phiếu trong thời hạn hai tháng. Nếu nhận xét kỹ thuật nhận được trong giai đoạn này, họ không còn được coi là ở giai đoạn này, nhưng đăng ký xét trong một phiên bản tương lai của các tiêu chuẩn quốc tế. Các văn bản được chấp thuận như một tiêu chuẩn quốc tế nếu đa số hai phần ba của P-thành viên của TC / SC là ủng hộ và không nhiều hơn một phần tư tổng số phiếu bầu là tiêu cực. Nếu các tiêu chí chính không được đáp ứng, tiêu chuẩn được gọi trở lại TC có nguồn gốc / SC xem xét lại trong ánh sáng của lý do kỹ thuật nộp để hỗ trợ các phiếu chống nhận

6) Giai đoạn Xuất bản

Một khi một dự thảo cuối cùng tiêu chuẩn quốc tế đã được phê duyệt, thay đổi biên tập chỉ là nhỏ, nếu và khi cần thiết, sẽ được đưa vào văn bản cuối cùng. Văn bản cuối cùng được gửi đến Ban thư ký trung ương của ISO công bố các tiêu chuẩn quốc tế.

Xem xét các tiêu chuẩn quốc tế (Chứng nhận, sửa đổi, thu hồi)

Tất cả các Tiêu chuẩn Quốc tế được xem xét ít nhất năm năm một lần bởi tất cả các cơ quan thành viên của ISO. Đa số các P-thành viên của TC / SC quyết định có một tiêu chuẩn quốc tế nên được xác nhận, sửa đổi hoặc thu hồi

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ
 
Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel       :     04-730.588.58/ 730.333.86

Hotline:     094 886 5288

Skype:      kd.vintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : 86 đường số 2, Cư Xá Đô Thành, phường 4 quận 3.

Contact:  Mr. Nguyễn Vinh Dự

Tel:          08-886.350.88  

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :