Khóa đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề - Khóa học giải quyết vấn đề về chất lượng và cải tiến quá trình theo nguyên tắc DMAIC

DMAIC là một phương pháp giải quyết các vấn đề nhằm nâng cao năng lực quá trình và chất lượng thông qua 5 bước:
Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải tiến) Control (Kiểm soát). DMAIC ban đầu cũng dựa trên nên tảng  chu trình PDCA.
5 bước thực hiện như sau:
Bước 1: Define (Xác định) - giai đoạn khởi đầu của quá trình cải tiến. Đây bước xác định mục tiêu nhà quản mong đợi đạt được thông qua dự án cải tiến
Bước 2: Measure (Đo lường): bước đánh giá trên sở lượng hoá năng lực hoạt động của quá trình. Trên cơ sở thu thập phân tích các dữ liệu hoạt động, chúng ta sẽ đánh giá được năng lực của quá trình như thế nào
Bước 3: Analyze (Phân tích): bước đánh giá các nguyên nhân chủ yếu tác động vào quá trình, tìm ra các khu vực trọng yếu để cải tiến. Các biến động đến quá trình cần được phân tích nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của đến quá trình. Các giải pháp loại trừ các biến động chủ yếu cần được xác định.
Bước 4: Improve (Cải tiến): bước thiết kế triển khai các giải pháp cải tiến nhằm loại trừ các bất hợp lý, loại trừ các biến động chủ yếu tại các khu vực trọng yếu (đã được xác định bước 3). Trong bước này, nếu cần thiết, chúng ta phải tiến hành một số thực nghiệm nhằm đánh giá kết quả cải tiến đạt được theo mục tiêu đã định bước 1
Bước 5: Control (Kiểm soát): bước phổ biến, triển khai các cải tiến áp dụng vào quá trình, đánh giá kết quả, chuẩn hoá các cải tiến vào các văn bản qui trình theo dõi hiệu quả hoạt động.
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả là một nhiệm vụ quan trọng ở tất cả các cấp và được coi là cơ hội để cải tiến bền vững các quá trình hoạt động trong tổ chức. Lãnh đạo cao nhất có trách nhiệm đảm bảo rằng các nguồn cần thiết sẵn có để hỗ trợ các hoạt động giải quyết vấn đề hiệu quả, nâng cao năng lực các quá trình trong tổ chức.

📶📶📶 Đăng ký khóa đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề, xin vui lòng liên hệ:

🌐 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà Nội: 16thFloor -Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

🌐 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại HCM: Golden City House - 182 Hà Huy Giáp, Quận 12, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588

Xin cảm ơn!

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

 Hotline:     0948 865 288

Skype:       kd.vintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

 

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :