Tư vấn IATF 16949: 2016 - Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng QMS trong ngành công nghiệp sản xuất chế tạo Ô tô của Hiệp hội ô tô thế giới IATF. Các yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng sản xuất ô tô và các phần dịch vụ liên quan của tổ chức.

Tư vấn IATF 16949: 2016- Tiêu chuẩn QMS ô tô của Hiệp hội ô tô thế giới IATF

IATF 16949 là một tiêu chuẩn chất lượng QMS dành cho ngành công nghiệp ô tô. Tiêu chuẩn này do Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Quốc tế (International Automotive Task Force - IATF) phát triển và quản lý. Nó đặt ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng QMS để giúp các công ty trong ngành sản xuất ô tô và các nhà cung cấp của họ cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu cao và an toàn sản phẩm của khách hàng và ngành công nghiệp ô tô.

Khi một tổ chức trong ngành công nghiệp ô tô với mong muốn đạt chứng nhận IATF 16949: 2016 thì cũng phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu ISO 9001: 2015 trong việc duy trì các chính sách, quy trình, thủ tục được lập thành văn bản tài liệu và hồ sơ. Bộ văn bản tài liệu này phải xác định bộ quy tắc nội bộ sẽ điều chỉnh cách mà tổ chức tạo ra và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng và cũng phải phù hợp với nhu cầu áp dụng thực tế của tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ mà Công ty cung cấp trong ngành công nghiệp ô tô.

Tiêu chuẩn IATF 16949 còn đưa ra các yêu cầu quản lý kỹ thuật quan trọng để đảm bảo rằng khi tổ chức xây dựng thực hiện và áp dụng không bỏ lỡ bất kỳ yếu tố quan trọng nào để QMS có thể thành công và tạo ra một hệ thống quản lý nhắm tới sự hài lòng và mong đợi của khách hàng. Ngoài ra, việc áp dụng thành công tiêu chuẩn này cũng có nghĩa là tổ chức có nhiều cơ hội để trở thành một nhà cung cấp tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

A. Mục tiêu của tiêu chuẩn là sự phát triển một QMS ô tô nhằm:

-Tập trung phòng ngừa khuyết tật, giải quyết rủi ro

-Nâng cao năng lực quá trình, giảm thiểu sự lãng phí

-Vận dụng thành công các công cụ chất lượng từ ngành ô tô

-Thúc đẩy an toàn và xử lý giảm thiểu chất thải trong chuỗi cung ứng. 

Để thực hiện áp dung thành công tiêu chuẩn này, tổ chức cần xem xét lựa áp dụng một trong số các công cụ quản lý cốt lõi quan trọng nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý QMS ô tô như dưới đây:

- No Trouble Found (NTF) - không tìm thấy sự cố (NTF)

- Lean 6 sigma - Phương pháp cải tiến dựa trên thống kê để giảm thiểu sai sót và khuyết tật

- 5 core tools (MSA, SPC, FMEA, PPAP, APQP)

- VDA 2 - Quá trình sản xuất và phê duyệt sản phẩm (PPA)

- VDA 5 - Tiêu chuẩn năng lực đo lường các quá trình (Capability of Measurement Processes)

- VDA 6.3 - Phương pháp đánh giá quá trình (Process Audit)

- VDA 6.5 - Phương pháp đánh giá sản phẩm (Product Audit)

- Công cụ phân tích nguyên nhân gốc rễ RCA (Root Cause Analysis): 5Whys, Fishbone diagram, 8D (Eight Disciplines).

- TPM - Duy trì năng suất tổng thể (Total Productive Maintenance)

- 7Muda - 7 loại lãng phí trong quá trình sản xuất cần loại bỏ

- PSCR - An toàn sản phẩm và Sự phù hợp của Sản phẩm trong chuỗi cung ứng linh kiện Ô tô

- AIAG CQI-xx - Quy trình cải tiến liên tục và đánh giá hệ thống chất lượng Ô tô


Hình 1: Các giai đoạn Hoạch định thiết kế và phát triển ô tô theo P2, P3, P4 - VDA 6.3
B. Xác định phạm vi áp dụng
QMS ô tô trên cơ sở:

1. Đáp ứng các yêu cầu một cách nhất quán và

2. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng việc áp dụng hiệu quả QMS ô tô, cải tiến liên tục QMS và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu quy định hiện hành.

Để có thể thực hiện và áp dung tiêu chuẩn này, tổ chức phải có khả năng xác định nhu cầu và yêu cầu của khách hàng bao gồm như:

- Hoạt động thiết kế và phát triển sản phẩm; bí quyết và năng lực sản xuất sản phẩm; đóng gói sản phẩm; giao hàng đúng thời hạn; cung cấp dịch vụ và hỗ trợ….Phải có khả năng đáp ứng các thông số được chỉ định về chất lượng được xác định bởi khách hàng.

Để đạt được những điều trên, tổ chức phải lập kế hoạch, vận hành và kiểm soát hiệu quả các quy trình trong tổ chức. Các quy trình phải bao phủ trong phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của tổ chức. Việc áp dụng hiệu quả QMS có thể được xác định bởi các kết quả hoạt động theo các chỉ số hiệu suất được hoạch định và phải liên tục cải thiện chỉ số này bằng cách tăng cường khả năng của QMS để đáp ứng các yêu cầu thông qua việc nâng cao các chỉ số hoạt động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực.

Để đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu có thể đạt được bằng cách thông qua việc thực hiện giải quyết các rủi ro bằng các biện pháp phòng ngừa hoặc phương án dự phòng; tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý, quá trình, sản phẩm hoặc cuộc đánh giá từ bên ngoài hay chứng nhận . . .vv

Tiêu chuẩn IATF 16949 cung cấp các yêu cầu cụ thể để lập kế hoạch, vận hành, kiểm soát và cải thiện các quy trình QMS ô tô của tổ chức một cách hiệu quả. Những yêu cầu này tập trung vào các biện pháp kiểm soát dựa trên công tác phòng chống sai lỗi và kiểm soát dựa trên xu hướng các quá trình cũng như cải thiện liên tục QMS của tổ chức. Điều quan trọng cần lưu ý là không chỉ xác định việc đáp ứng các yêu cầu cho sản phẩm, trọng tâm của QMS ô tô là bằng cách kiểm soát hiệu quả và liên tục cải thiện quy trình QMS ô tô sẽ có tác động tích cực đến hiệu suất chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, việc xem xét các yêu cầu pháp lý áp dụng cho tổ chức cũng là một yêu cầu. Những yêu cầu này có thể đến từ khách hàng; địa phương nơi đặt nhà máy; từ bên nội bộ tổ chức hoặc các cơ quan quản lý nhà nước. Công ty cần phải áp dụng các yêu cầu pháp lý cho các nhà cung cấp và các quy trình thuê ngoài (các nhà thầu phụ). Mục tiêu cuối cùng của tổ chứcphải nâng cao sự hài lòng và mong đợi của khách hàng. Tổ chức phải đạt được điều này bằng cách lập kế hoạch, vận hành và cải thiện QMS ô tô để đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của khách hàng và quy định. Vì tiêu chuẩn này đại diện cho OEM cụ thể của ô tô, nên QMS của tổ chức áp dụng cũng phải cung cấp bằng chứng khách quan rằng hệ thống quy trình QMS của tổ chức có thể xác định và quản lý theo các yêu cầu tiêu chuẩn này và yêu cầu cụ thể của khách hàng được triển khai một cách có hiệu quả và hiệu lực.
Hiện các chuyên gia Đào tạo Tư vấn VINTECOM Quốc tế được phê duyệt đầy đủ tiêu chuẩn năng lực trình độ, kinh nghiệm, đảm bảo tối thiểu ít nhất 10 năm kinh nghiệm quản lý chất lượng đã từng tham gia thực hiện cho các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài FDI, các Tập đoàn công nghệ sản xuất trong chuỗi cung ứng Toàn cầu như: BMW, Mercedes, Porche, Hyundai, Bosch, Nidec, Hyosung, Olympus, SamSung, LG...  với vai trò giảng viên đào tạo, chuyên gia đánh giá, hiểu biết và vận dụng thành thạo các công cụ quản lý năng suất chất lượng để cải tiến và nâng cao năng lực các quá trình sản xuất như: VDA, IATF, PSCR, 5 core tools, Lean 6sigma, 8D, 7Muda, TPM,...

C. Liên hệ đăng ký sử dụng dịch vụ đào tạo, tư vấn QMS ô tô

Tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn Đào tạo, Tư vấn hoặc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng QMS ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949: 2016 của Hiệp hội ô tô thế giới IATF, xin vui lòng liên hệ:

📶📶📶 Liên hệ đăng ký ngay dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận IATF 16949: 2016

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng QMS ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949: 2016, xin vui lòng nhấn vào Đăng ký-Báo giá” hoặc trên thanh công cụ phía dưới bên phải màn hình PC để nhận báo giá cho dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận IATF 16949: 2016.
🎁🎁🎁 Giảm ngay 5% phí đào tạo, tư vấn khi đăng ký online

📶📶📶 Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà Nội: 16thFloor -Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

☎ Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại HCM: D8-09 Rosita Khang Điền, Phú Hữu, Thủ Đức city, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588


CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : D8-09 Rosita Khang Dien 

Nguyen Thi Tu Street, Phu Huu, Thu Duc city, HCM City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn


Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :