Tư vấn ISO 9001: 2015 trong lĩnh vực thi công công trình cơ điện Được thành lập vào năm 1923, Takasago Engineering Co., Ltd. là công ty lớn nhất của Nhật Bản chuyên về hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không kh& <Chi tiết>

Tư vấn WRAP- Tư vấn Bộ quy tắc WRAP, Trách nhiệm xã hội trong sản xuất, gia công hàng may mặc toàn cầu cho Công ty May Sao Mai

Tư vấn WRAP- Bộ quy tắc WRAP trách nhiệm xã hội trong sản xuất, gia công hàng may mặc trên toàn cầu. Dệt may là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt nam với kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu mặt <Chi tiết>

Tư vấn ISO/IEC 17025, Hệ thống Quản lý Năng lực PTN & Hiệu chuẩn tại Công ty CP Điện tử Caltek Việt Nam.

Tư vấn ISO/IEC 17025, Tư vấn phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.   VINTECOM Quốc tế đã chính thức triển khai chương trình Đào tạo Tư vấn triển khai xây dựng thực hiện và áp dụng Hệ thống quản lý năng lực PTN cho Công ty CP Điện Tử Caltek (Việt nam) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đối với các phép h <Chi tiết>

Khóa học GRS, Tư vấn GRS - Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu VINTECOM Quốc tế vừa hoàn tất chương trình đào tạo và tư vấn GRS - tiêu chuẩn tái chế toàn cầu cho Công ty VIKORE đủ điều kiện đánh giá chứng nhậ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :