Tư vấn ISO 9001: 2015- Hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty TNHH VietFiber, một thành viên Tập đoàn B&C Fiber Technology  Group (Turkey).

Tư vấn ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty TNHH VietFiber -Tập đoàn B&C Fiber Technology  Group (Thổ Nhĩ Kỳ. VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận trong việc cung cấp dịch vụ Đào tạo, tư vấn hướng dẫn xây dựng thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ti <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001, Tư vấn ISO 9000- Tư vấn quản lý chất lượng tại Công ty Byuck Jin Korea.

Tư vấn ISO 9001, Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Byuck Jin Korea. Trong 4 ngày từ 21 đến 24/ 05/2013, VINTECOM Quốc tế đã triển khai khóa đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 kết hợ <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001 cho lĩnh vực dịch vụ Bảo vệ, dịch vụ vệ sỹ và Thám tử chuyên nghiệp đối với mục tiêu được thực hiện theo quy trình như thế nào?

Tư vấn ISO trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sỹ và an ninh Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ An ninh, vệ sỹ hoặc dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cần phải tiếp cận theo các quy trình quản lý chặt chẽ ngay từ đầu khi triển khai dịch vụ <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001 trong lĩnh vực du học Nhật bản, quy trình thực hiện nghiệp vụ tư vấn ISO du học theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

Tư vấn du học Nhật bản theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 - Công ty Tư vấn Quản lý VINTECOM Quốc tế   Quy trình Tư vấn & Tuyển sinh Du học Nhật Bản phải được thực hiện như thế nào?   Nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm ngày càng cao của thị trường lao động trong nước đặc biệt là nh <Chi tiết>

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần tiếp cận theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ

Tư vấn ISO 9001 trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ - Công ty Tư vấn Quản lý VINTECOM Quốc tế. Cần nói rằng, trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế thì các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cần nỗ lực hơn trong <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :