Tư vấn FSSC 22000- Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất bao bì thực phẩm tại Công ty TNHH Xinsheng Việt nam (China)

Tư vấn FSSC 22000- Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm -Công ty Tư vấn Quản lý VINTECOM Quốc tế. FSSC 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý tích hợp giữa 2 tiêu chuẩn: - ISO 22000:2005 - tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và -ISO/TS 22002-1:2009 (BSI-PAS 220: 2008 <Chi tiết>

Khóa học GRS, Tư vấn GRS - Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu VINTECOM Quốc tế vừa hoàn tất chương trình đào tạo và tư vấn GRS - tiêu chuẩn tái chế toàn cầu cho Công ty VIKORE đủ điều kiện đánh giá chứng nhậ <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001: 2015- Hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty TNHH VietFiber, một thành viên Tập đoàn B&C Fiber Technology  Group (Turkey).

Tư vấn ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty TNHH VietFiber -Tập đoàn B&C Fiber Technology  Group (Thổ Nhĩ Kỳ. VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận trong việc cung cấp dịch vụ Đào tạo, tư vấn hướng dẫn xây dựng thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ti <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001, Tư vấn ISO 9000- Tư vấn quản lý chất lượng tại Công ty Byuck Jin Korea.

Tư vấn ISO 9001, Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Byuck Jin Korea. Trong 4 ngày từ 21 đến 24/ 05/2013, VINTECOM Quốc tế đã triển khai khóa đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 kết hợ <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001 cho lĩnh vực dịch vụ Bảo vệ, dịch vụ vệ sỹ và Thám tử chuyên nghiệp đối với mục tiêu được thực hiện theo quy trình như thế nào?

Tư vấn ISO trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sỹ và an ninh Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ An ninh, vệ sỹ hoặc dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cần phải tiếp cận theo các quy trình quản lý chặt chẽ ngay từ đầu khi triển khai dịch vụ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :