Tư vấn ISO 9001: 2015 tại Công ty Ong & Ong và Rankine&Hill- hai Công ty thành viên thuộc Tập đoàn thiết kế Ong & Ong Group (Singapore)

Tư vấn ISO 9001: 2015- Hệ thống quản lý chất lượng phiên bản mới 2015. VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận trong việc cung cấp dịch vụ Đào tạo, tư vấn hướng dẫn xây dựng thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiê <Chi tiết>

Tư vấn FSSC 22000- Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất bao bì thực phẩm tại Công ty TNHH Xinsheng Việt nam (China)

Tư vấn FSSC 22000- Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm  Chương trình FSSC 22000 sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế và độc lập như ISO 22000, ISO 9001, ISO/TS 22003 và các thông số kỹ thuật cho các Chương trình Điều kiện Ti&ec <Chi tiết>

Khóa học GRS, Tư vấn GRS - Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu VINTECOM Quốc tế vừa hoàn tất chương trình đào tạo và tư vấn GRS - tiêu chuẩn tái chế toàn cầu cho Công ty VIKORE đủ điều kiện đánh giá chứng nhậ <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001: 2015- Hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty TNHH VietFiber, một thành viên Tập đoàn B&C Fiber Technology  Group (Turkey).

Tư vấn ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty TNHH VietFiber -Tập đoàn B&C Fiber Technology  Group (Thổ Nhĩ Kỳ. VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận trong việc cung cấp dịch vụ Đào tạo, tư vấn hướng dẫn xây dựng thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ti <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001, Tư vấn ISO 9000- Tư vấn quản lý chất lượng tại Công ty Byuck Jin Korea.

Tư vấn ISO 9001, Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Byuck Jin Korea. Trong 4 ngày từ 21 đến 24/ 05/2013, VINTECOM Quốc tế đã triển khai khóa đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 kết hợ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :