Tư vấn FSSC 22000- Hệ thống Quản lý ATTP trong lĩnh vực sản xuất bao bì thực phẩm tại Công ty Hồng Hà Pakaging

Tư vấn FSSC 22000- Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất bao bì thực phẩm. Tiêu chuẩn FSSC 22000 áp dụng trong lĩnh vực sản xuất bao bì thực phẩm là tiêu chuẩn hệ thống quản lý tích hợp giữa 2 tiêu chuẩn: - ISO 22000:2005 - tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001: 2015- Hệ thống quản lý chất lượng phiên bản mới 2015 cho Trung tâm Xét nghiệm Y học - Đại học Y dược TP.HCM

Tư vấn ISO 9001, Tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực Y tế. Trung tâm Kiểm chuẩn Chất lượng Xét nghiệm Y học -Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định của Bộ Y tế với nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý chất lượng xét nghiệm bao <Chi tiết>

Góc thông tin & nghiên cứu: Dự án hỗ trợ  “Cải cách hành chính các cơ quan Chính phủ Việt Nam" của UNDP

United Nationns Development Programme (UNDP) là  cơ quan đặc biệt của Liên hợp Quốc chịu trách nhiệm quản lý, điều phối các dự án phát triển và hỗ trợ kỹ thuất được cung cấp dưới sự bảo trợ hay liên lạc với hệ thống các cơ quan phát triển của Liên hợp Quốc. Hiện Bộ Nội Vụ được Chính phủ giao <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :