Tư vấn ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng  trong lĩnh vực phân phối và cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì sản phẩm Bộ lưu điện SANTAK

Tư vấn ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ phân phối và bảo hành sản phẩm bộ lưu điện SANTAK   Stream Co.,ltd là nhà phân phối, phát triển các đại lý và trung tâm bảo hành các sản <Chi tiết>

Đào tạo ISO 14001- Hệ thống Quản lý Môi trường tại Công ty Michigan Hải Dương-Một thành viên tập đoàn Yakjin (Hàn Quốc)

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường -Công ty Tư vấn Quản lý VINTECOM Quốc tế. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi phổ biến trên toàn thế giới. ISO 14001 đưa ra một tập hợp các yêu cầu chun <Chi tiết>

Tại sao phải  quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001? Đào tạo Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại Công ty FULIN PLASTIC(Taiwan-Đài Loan)

Tại sao phải  quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001? Quản lý xả thải theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 được thực hiện như thế nào?    Môi trường theo thuật ngữ và định nghĩa của ISO 14001 được xác định là: <Chi tiết>

Tư vấn FSSC 22000- Hệ thống Quản lý ATTP trong lĩnh vực sản xuất bao bì thực phẩm tại Công ty Hồng Hà Pakaging

Tư vấn FSSC 22000- Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất bao bì thực phẩm. Tiêu chuẩn FSSC 22000 áp dụng trong lĩnh vực sản xuất bao bì thực phẩm là tiêu chuẩn hệ thống quản lý tích hợp giữa 2 tiêu chuẩn: - ISO 22000:2005 - tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn <Chi tiết>

Góc thông tin & nghiên cứu: Dự án hỗ trợ  “Cải cách hành chính các cơ quan Chính phủ Việt Nam" của UNDP

United Nationns Development Programme (UNDP) là  cơ quan đặc biệt của Liên hợp Quốc chịu trách nhiệm quản lý, điều phối các dự án phát triển và hỗ trợ kỹ thuất được cung cấp dưới sự bảo trợ hay liên lạc với hệ thống các cơ quan phát triển của Liên hợp Quốc. Hiện Bộ Nội Vụ được Chính phủ giao <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :