Góc thông tin & nghiên cứu: Dự án hỗ trợ “Cải cách hành chính các cơ quan Chính phủ Việt Nam" của UNDP

United Nationns Development Programme (UNDP) là  cơ quan đặc biệt của Liên hợp Quốc chịu trách nhiệm quản lý, điều phối các dự án phát triển và hỗ trợ kỹ thuất được cung cấp dưới sự bảo trợ hay liên lạc với hệ thống các cơ quan phát triển của Liên hợp Quốc.

Hiện Bộ Nội Vụ được Chính phủ giao thực hiện Dự ánTăng cường năng lực các cơ quan Chính phủ Việt Nam nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả CCHC” do UNDP và các nhà tài trợ quốc tế khác hỗ trợ thông qua Quỹ Một Liên Hợp Quốc. Văn kiện Dự án đã được Chính phủ phê duyệt tháng 4 năm 2009. Thời gian thực hiện Dự án là 3 năm, từ tháng 4-2009 đến tháng 4-2012. Mục tiêu chính của Dự án nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Khoá X “Đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước”. Dự án bao gồm 04 hợp phần chính

i) Quản lý tiến trình CCHC và tăng cường xây dựng chính sách;

ii) Đánh giá thí điểm các mô hình cải cách cung cấp dịch vụ công;

iii) Cải cách chính quyền địa phương; và

iv) Hệ thống thông tin, truyền thông về CCHC được cải thiện và quan hệ đối tác CCHC được tăng cường. 

 

Hiện nay ở Việt nam đã xây dựng được một số bộ chỉ số trong số đó có: 

  • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam xây dựng với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID)
  • Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh(PAPI) do UNDP và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng
  • Hệ thống theo dõi – đánh giá và các chỉ số về CCHC (PAR Index) (Bộ Nội Vụ được UNDP tài trợ đang hoàn thiện).

Trong dự thảo Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 đã trình Thủ tướng chờ phê duyệt, dự kiến sẽ triển khai hai đề án:

(i) “Xây dựng Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công” và

(ii) “Xây dựng Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục”.

 

Vì vậy, việc xây dựng và đưa vào thực hiện Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ do cơ quan hành chính thực hiện là rất cần thiết trong giai đoạn CCHC nhà nước 10 năm tới góp phần hoàn thiện hơn việc minh bạch và tính giải trình của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính công cũng như các dịch vụ công khác.

 

Căn cứ vào kế hoạch năm 2011 đã được UNDP và Bộ Nội Vụ phê duyệt, Dự án Hỗ trợ CCHC - UNDP sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Nội Vụ (Vụ Cải cách Hành chính) trong việc nghiên cứu xây dựng và thí điểm Phương pháp4 đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ do cơ quan hành chính thực hiện. 

 

4 Phương pháp được hiểu là Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá bao gồm các yếu tố, các lĩnh vực cần tập trung xem xét và đo lường và cách thức đo lường sự hài lòng trên các lĩnh vực, yếu tố được xác định.

 

Vụ CCHC (Bộ Nội Vụ) với sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ CCHC-UNDP sẽ phối hợp với cơ quan tư vấn ISO để triển khai hoạt động này.

 

VINTECOM đã có buổi tiếp xúc và làm việc với Vụ CCHC (Bộ Nội Vụ) và đang nghiên cứu khả năng có thể tham gia vào dự án này. 

 

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   04-730.588.58/ 730.333.86

Hotline:     094 886 5288

Skype:       kd.vintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : 86 đường số 2, Cư Xá Đô Thành, phường 4 quận 3.

Contact:   Mr. Nguyễn Vinh Dự

Tel:          08-886.350.88 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :