Tư vấn ISO 29990 -Tiêu chuẩn yêu cầu cơ bản đối với các Nhà cung cấp Dịch vụ Giáo dục và Đào tạo

Tu van ISO 29990 - Dịch vụ tư vấn ISO chuyên nghiệp VINTECOM Quốc tế

-         Tiêu chuẩn ISO 29990, một tiêu chuẩn Quốc tế về giáo dục và đào tạo được tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO ban hành vào năm 2010 dành cho các Nhà cung cấp dịch vụ. Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo, bao gồm các trường đại học và cá nhân các giáo viên là người giảng dạy.

-         ISO 29990 là tiêu chuẩn giáo dục-đào tạo đầu tiên được áp dụng mang quy mô Quốc tế. Điều này giúp cho việc cung cấp thuận lợi đặc biệt cho các Nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo làm việc ở các Quốc gia khác nhau ở trên toàn thế giới, họ có thể thực hiện minh bạch hơn và đánh giá các hoạt động của mình. Với cấp độ khác, các tiêu chuẩn thống nhất cũng cho phép so sánh Quốc tế trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

-         Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 29990 chủ yếu bao gồm việc xác định các nhu cầu học tập, định nghĩa các mục tiêu và phạm vi các dịch vụ được cung cấp, nội dung và quá trình học tập, định nghĩa cho phương tiện để hỗ trợ và giám sát quá trình học tập, đảm bảo sẵn có và truy cập vào tài nguyên học tập cũng như môi trường học tập chính nó. Nhìn vào các yêu cầu, ISO 29990 có thể được kết hợp rất hiệu quả với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

 

 Lợi ích thiết thực của ISO 29990 mang lại là:

ü      Tạo ra sự minh bạch cho các hệ thống quản lý chất lượng trong giáo dục & đào tạo không chính quy và đào tạo thêm.

ü      Dễ dàng kết hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008

ü      Sử dụng như là chuẩn để so sánh Quốc tế trong việc cung cấp các dịch vụ đào tạo.

Các đối tượng áp dụng:

 

ü      Khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

ü      Khối các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

ü      Khối giáo dục cơ bản.

ü      Khối các cơ sở giáo dục đào tạo không chính quy, đào tạo ngắn hạn.

ü      Các nhà quản lý giáo dục, cơ sở nghiên cứu đào tạo, . . .


Tổ chức, doanh nghiệp mong muốn đăng ký dịch vụ đào tạo, tư vấn hướng dẫn ISO 29990: 2015 - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý giáo dục và đào tạo xin vui lòng liên hệ:

 

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :