Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 - Lịch sử hình thành và các giai đoạn sửa đổi

Tư vấn ISO 9001: 2015, Tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Phiên bản ISO 9001: 2015 được tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành nhằm thay thế cho phiên bản cũ ISO 9001: 2008, nhằm bổ xung một số yêu cầu nhằm đảm bảo Hệ thống QLCL phù hợp hơn với tình hình hội nhập kinh tế Quốc tế như hiện nay. Trong đó có các yêu cầu về việc kiểm soát các yếu tố liên quan đến môi trường, đánh giá và kiểm soát rủi ro đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

v Việc sửa đổi tiêu chuẩn ISO 9001 với mong muốn:

1.      Đảm bảo tính thích hợp của tiêu chuẩn nhằm đáp ứng với các yêu cầu trong 10 năm tới hoặc dài hơn

2.      Tiếp tục áp dụng cho mọi loại hình tổ chức và doanh nghiệp không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm/ dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

3.      Đảm bảo duy trì việc quản lý và tiếp cận theo quá trình  nhằm đạt được kết quả như hoạch định.

4.      Xem xét việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong việc triển khai áp dụng HTQLCL.

5.      Xem xét việc đưa một phần quá trình quản lý môi trường trong bối cảnh ngày hoạt động ngày càng phức tạp và năng động của các tổ chức.

6.      Tăng cường khả năng tương thích và phù hợp với các hệ thống quản lý khác.

7.      Đảm bảo nâng cao tính hiệu lực áp dụng và đánh giá sự tuân thủ.

8.      Đảm bảo việc sử dụng thuật ngữ, cách viết thích hợp giúp dễ dàng hơn trong việc thực hiện và áp dụng HTQLCL.

 v Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tuân theo cấu trúc mới bao gồm 10 phần chính:

 

      1. Phạm vi

      2. Tiêu chuẩn trích dẫn

      3. Thuật ngữ và định nghĩa

      4. Bối cảnh của tổ chức

      5. Sự lãnh đạo

      6. Hoạch định

      7. Nguồn lực hỗ trợ

      8. Vận hành

      9. Đánh giá thực hiện

     10. Cải tiến

Những lợi ích căn bản khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

      +  Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp tiếp cận với trình độ quản lý tiên tiến trên thế giới.

      +  Nâng cao năng lực nhận thức của người lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế, vai trò của người lao động trong việc đóng góp vào sự phát triển cũng như đáp ứng và hài lòng sự thỏa mãn của khách hàng.

      +  Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí SXKD. 

      +  Chất lượng sản phẩm và dịch vụ không ngừng nâng cao.

      +  Đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao từ khách hàng và các bên hữu quan.

      +  Trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên trong tổ chức đảm bảo một cách rõ ràng.

      +  Đồng bộ và thống nhất được các quá trình triển khai trong hệ thống quản lý.

      +  Kiểm soát sự thay đổi nhằm đảm bảo các quá trình, hoạt động của hệ thống quản lý trong phạm vi được kiểm soát đáp ứng với các yêu cầu.

      +  Kiểm soát rủi ro và cơ hội nhằm giảm thiểu các nguy cơ và nâng cao các cơ hội trong hoạt động SXKD của tổ chức và doanh nghiệp.

      +  Giúp nhà quản lý theo dõi và kiểm soát được hệ thống quản lý chất lượng.

      +  Xây dựng được hình ảnh văn minh, văn hoá doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.

      +  Tạo sự tin cậy cho các đối tác trong giao dịch thương mại, ký kết hợp đồng.

      +  Hệ thống quản lý chất lượng được công nhận trên phạm vi toàn cầu, . . .

Tổ chức, doanh nghiệp mong muốn đăng ký các khóa đào tạo ISO 9001: 2015 hoặc dịch vụ tư vấn hướng dẫn ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng-Các yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác