Tư vấn IATF 16949: 2016, Chứng nhận IATF 16949 - Hệ thống quản lý chất lượng QMS Ô tô trong ngành công nghiệp sản xuất chế tạo ô tô Thế giới. Giới thiệu quy trình Tư vấn, Thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận IATF 16949: 2016

Tư vấn IATF 16949 : 2016- Chứng nhận IATF 16949 -  Tiêu chuẩn QMS ô tô của Hiệp hội ô tô thế giới IATF

IATF 16949: 2016 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng QMS nâng cao ở trình độ quản lý cấp cao với định hướng mạnh mẽ bởi khách hàng, bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với sản phẩm, an toàn và năng lực các quá trình sản xuất.

ISO / TS 16949 phiên bản gần nhất được hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô thế giới (IATF) ban hành vào năm 2009 cùng với các ấn phẩm kỹ thuật hỗ trợ phát triển bởi các nhà sản xuất linh kiện gốc OEM và các hiệp hội thương mại ô tô quốc gia đã đưa ra một loạt các kỹ thuật và phương pháp chung để phát triển sản phẩm và quy trình sản xuất ô tô thống nhất trên toàn thế giới kể cả bao gồm hoạt động đánh giá chứng nhận.

Để chuẩn bị chuyển đổi từ ISO/ TS 16949: 2009 sang Tiêu chuẩn QMS của ô tô IATF 16949: 2016, các ý kiến đã được lấy từ các tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá, nhà cung cấp và các OEM để tạo ra tiêu chuẩn IATF 16949: 2016 phiên bản đầu tiên và thay thế cho tiêu chuẩn ISO/ TS 16949: 2009 ( xuất bản lần thứ 3). Tuy nhiên Hiệp hội ô tô thế giới IATF vẫn duy trì sự hợp tác chặt chẽ với Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO bằng cách tiếp tục duy trì vị thế của ủy ban liên lạc đảm bảo sự liên kết với ISO 9001: 2015.

Tiêu chuẩn IATF 16949 : 2016 được thiết kế để sử dụng bổ sung thêm các yêu cầu đối với tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và đưa thêm các yêu cầu dành riêng cho ngành ô tô chứ không phải là một QMS độc lập. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến QMS trong ngành công nghiệp ô tô cho bất kỳ tổ chức nào và không phân biệt quy mô. IATF 16949: 2016 đưa ra các yêu cầu cần thiết đối nhằm hỗ trợ tổ chức khi áp dụng đạt được trên thực tế là tốt nhất khi thực hiện các hoạt động thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt hoặc bảo dưỡng các sản phẩm ô tô.

Khi tổ chức thực hiện áp dụng IATF 16949 phải xem xét tích hợp một trong các công cụ quản lý cốt lõi và hỗ trợ thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng QMS ô tô như:   

- No Trouble Found (NTF) - không tìm thấy sự cố (NTF)
- Lean 6 sigma - Phương pháp cải tiến dựa trên thống kê để giảm thiểu sai sót và khuyết tật
- 5 core tools (MSA, SPC, FMEA, PPAP, APQP)
- VDA 2 - Quá trình sản xuất và phê duyệt sản phẩm (PPA) 
- VDA 5 - Tiêu chuẩn năng lực đo lường các quá trình (Capability of Measurement Processes)
- VDA 6.3 - Phương pháp đánh giá quá trình (Process Audit)
- VDA 6.5 - Phương pháp đánh giá sản phẩm (Product Audit)
- Công cụ phân tích nguyên nhân gốc rễ RCA (Root Cause Analysis): 5Whys, Fishbone diagram, 8D (Eight Disciplines).
- TPM - Duy trì năng suất tổng thể (Total Productive Maintenance)
- 7Muda - 7 loại lãng phí trong quá trình sản xuất cần loại bỏ
- PSCR - An toàn sản phẩm và Sự phù hợp của Sản phẩm trong chuỗi cung ứng linh kiện Ô tô
- AIAG CQI-xx - Quy trình cải tiến liên tục và đánh giá hệ thống chất lượng Ô tô

Khi một tổ chức trong ngành công nghiệp ô tô với mong muốn đạt chứng nhận IATF 16969: 2016 thì cũng phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu ISO 9001: 2015 trong việc duy trì các văn bản chính sách, quy trình, thủ tục được lập thành văn bản tài liệu và hồ sơ. Bộ văn bản tài liệu này phải xác định bộ quy tắc nội bộ sẽ điều chỉnh cách mà tổ chức tạo ra và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng và cũng phải phù hợp với nhu cầu áp dụng thực tế của tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ mà Công ty cung cấp trong ngành công nghiệp ô tô.

Hình 1: Giai đoạn nghiên cứu phát triển và sản xuất thử (PPAP/ APQP/ P2, P3, P4) cho xe điện

Các tổ chức khi thực hiện áp dụng tiêu chuẩn IATF 16949:2016 - Hệ thống quản lý chất lượng QMS dành riêng cho ngành công nghiệp ô tô, cần thực hiện các bước sau đây theo quy trình hỗ trợ của VINTECOM Quốc tế:
1. Hiểu Tiêu Chuẩn: Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn cần hiểu rõ tiêu chuẩn IATF 16949 và các yêu cầu của nó. Được đoàn chuyên gia VINTECOM Quốc tế đào tạo để nắm vững nội dung của tiêu chuẩn để biết những gì bạn cần tuân thủ và đáp ứng bao gồm các công cụ cốt lõi QMS ô tô.
2. Đánh Giá hiện trạng cơ sở nhà máy: Hoạt động này nhằm xác định rằng cơ sở sản xuất đã đáp ứng được các yêu cầu nào của IATF 16949. Điều này bao gồm việc đánh giá các quy trình hiện tại, xác định các điểm yếu và xác định các lỗ hổng cần điều chỉnh trong hệ thống quản lý QMS ô tô.
3. Lập Kế Hoạch và Triển Khai: VINTECOM Quốc tế sẽ phát triển kế hoạch hành động để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949. Điều này có thể bao gồm việc xây dựng hoặc cải thiện các quy trình hiện tại, đào tạo nhân viên, và thiết lập hệ thống theo dõi đo lường dựa trên các bộ công cụ QMS ô tô.
4. Phối hợp chặt chẽ với đoàn chuyên gia VINTECOM Quốc tế: Hoạt động phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia VINTECOM Quốc tế theo đúng chương trình kế hoạch thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý QMS ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949 để được hỗ trợ, chỉ dẫn về nắm chắc kiến thức và kinh nghiệm áp dụng thành công hệ thống quản lý QMS ô tô.
5. Đánh giá Hệ thống quản lý QMS ô tô: VINTECOM Quốc tế sẽ cử chuyên gia thực hiện đánh giá để đảm bảo rằng hệ thống QMS Ô tô đã đáp ứng các yêu cầu của IATF 16949.
6. Kiểm Tra và Cải Thiện Liên Tục: Hệ thống quản lý chất lượng QMS ô tô theo IATF 16949 không chỉ là một dự án được thiết lập và phải là một quá trình liên tục cải thiện liên tục để duy trì và nâng cao chất lượng và hiệu suất của hệ thống đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của khách hàng về chất lượng, an toàn sản phẩm linh kiện ô tô.
7. Chứng Nhận IATF 16949: Hoạt động chứng nhận sẽ giúp tổ chức nâng cao uy tín và được tổ chức chứng nhận độc lập được công nhận bởi hiệp hội ô tô thế giới theo tiêu chuẩn IATF 16949.
Lưu ý rằng việc triển khai và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn IATF 16949 đòi hỏi sự cam kết lâu dài và liên tục từ toàn bộ tổ chức và lãnh đạo cấp cao.
Hiện các chuyên gia Đào tạo Tư vấn VINTECOM Quốc tế được phê duyệt đầy đủ tiêu chuẩn năng lực trình độ, kinh nghiệm, đảm bảo tối thiểu ít nhất 10 năm kinh nghiệm quản lý chất lượng đã từng tham gia thực hiện cho các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài FDI, các Tập đoàn 
công nghệ sản xuất trong chuỗi cung ứng Toàn cầu như: BMW, Mercedes, Porche, Hyundai, Bosch, Nidec, Hyosung, Olympus, SamSung, LG...  với vai trò giảng viên đào tạo, chuyên gia đánh giá, hiểu biết và vận dụng thành thạo các công cụ quản lý năng suất chất lượng để cải tiến và nâng cao năng lực các quá trình sản xuất như: VDA 6, IATF 16949, PSCR, 5 core tools, Lean 6sigma, Công cụ phân tích RCA, 7Muda, TPM, AIAG CQI-xx...

Tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn Đào tạo, Tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng QMS ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949: 2016 của Hiệp hội ô tô thế giới IATF, xin vui lòng liên hệ:

📶📶📶 Liên hệ đăng ký ngay dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận IATF 16949: 2016

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng QMS ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949: 2016, xin vui lòng nhấn vào Đăng ký-Báo giá” hoặc trên thanh công cụ phía dưới bên phải màn hình PC để nhận báo giá cho dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận IATF 16949: 2016.
🎁🎁🎁 Giảm ngay 5% phí đào tạo, tư vấn khi đăng ký online

📶📶📶 Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà Nội: 16thFloor -Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

☎ Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại HCM: D8-09 Rosita Khang Điền, Phú Hữu, Thủ Đức city, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588


CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : D8-09 Rosita Khang Điền 

Thủ Đức City, Thành phố Hồ Chí Minh

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

 

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :