Tư vấn ISO 17025 - Xây dựng phương pháp thử nghiệm, phương pháp hiệu chuẩn cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (PTN) trong ISO/ IEC 17025

Tư vấn ISO 17025 - Xây dựng phương pháp thử nghiệm, phương pháp hiệu chuẩn cho PTN - ISO/IEC 17025.

Việc lựa chọn, đánh giá và quyết định thủ tục và phương pháp thử nghiệm/ hiệu chuẩn cho tất cả các phép đo đối với phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn là một yêu cầu quản lý kỹ thuật hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng thực hiện và áp dụng tiêu chuẩn về năng lực PTN theo ISO/IEC 17025.

PTN có thể sử dụng một trong các phương pháp tiêu chuẩn, không tiêu chuẩn hoặc phương pháp do chính PTN tự xây dựng. Tuy nhiên các phương pháp phải đáp ứng được các yêu cầu khách hàng, phù hợp với các phép thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn của PTN thực hiện. Ngoài ra tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cũng khuyến nghị PTN ưu tiên sử dụng các phương pháp đã được ban hành dưới hình thức tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn Khu vực hoặc Quốc gia. Nếu không, căn cứ có thể bởi các tổ chức kỹ thuật có uy tín, các tạp chí bài báo khoa học công bố thích hợp hoặc do các nhà sản xuất thiết bị quy định.

PTN cần sử dụng các biện pháp kỹ thuật để đánh giá phương pháp bằng một hoặc tập hợp các kỹ thuật như sau:

-        + Hiệu chuẩn bằng cách sử dụng chuẩn chính hoặc mẫu chuẩn được liên kết chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

-        + So sánh kết quả đạt được với các phương pháp thử nghiệm/ hiệu chuẩn khác được sử dụng.

-        + So sánh liên phòng thí nghiệm, nội phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo.

-        + Đánh giá có hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả.

-       + Đánh giá độ không đảm bảo đo của kết quả dựa vào sự hiểu biết khoa học về nguyên tắc lý thuyết của phương pháp và kinh nghiệm thực tế.
   + Đánh giá độ chệch, độ chụm, độ lặp lại của kết quả

Xin lưu ý rằng, phạm vi và độ chính xác của các giá trị có được từ phương pháp phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, ví dụ như: độ không đảm bảo của kết quả, giới hạn phát hiện, độ chọn lọc của phương pháp, độ tuyến tính,…
Ngoài ra PTN phải đảm bảo sẵn sàng một hệ thống quản lý về mặt chất lượng hoạt động bao gồm các lựa chọn giới hạn hoặc đầy đủ theo yêu câu như sau:

– tài liệu hệ thống quản lý bao gồm các quy trình/ SOP, hướng dẫn và phương pháp thử;

– kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý đảm bảo văn bản hiệu lực mới nhất và các sự sửa đổi được kiểm soát;

– kiểm soát hồ sơ bao gồm cả văn bản hồ sơ kỹ thuật của PTN như kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn;

– hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội;

– cải tiến các hoạt động của PTN;

– hành động khắc phục sự không phù hợp;

– đánh giá nội bộ định kỳ hoạt động PTN;

– xem xét của lãnh đạo của PTN bao gồm các kết quả thực hiện và biện pháp cải tiến.

👉   Phòng thí nghiệm cũng có thể thiết lập và duy trì đầy đủ các yêu cầu của hệ thống quản lý, phù hợp với các yêu cầu của TCVN ISO 9001 và hệ thống này có khả năng hỗ trợ, chứng tỏ sự đáp ứng đầy đủ nhất quán các yêu cầu từ 4 đến điều 7, cũng như đáp ứng ít nhất mục đích của các yêu cầu về hệ thống quản lý được quy định ở 8.2 đến 8.9.

📶📶📶 Liên hệ đăng ký ngay dịch vụ đào tạo, tư vấn công nhận PTN ISO/IEC 17025: 2017 và Khóa học đánh giá độ KĐB đo của phương pháp

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu dịch vụ Đào tạo, Tư vấn, Công nhận Hệ thống quản lý năng lực PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017, xin vui lòng nhấn vào Đăng ký-Báo giá” hoặc trên thanh công cụ phía dưới bên phải màn hình PC để nhận báo giá cho dịch vụ đào tạo, tư vấn công nhận PTN ISO/IEC 17025: 2017.

🎁🎁🎁 Giảm ngay 5% phí đào tạo, tư vấn khi đăng ký online

📶📶📶 Để biết thêm thông tin đăng ký công nhận PTN, xin vui lòng liên hệ:

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà Nội: 16thFloor -Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại HCM: D08-09 Rosita Khang Điền, Phú Hữu, Thủ Đức city, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : D8-09 Rosita Khang Điền 

Thủ Đức City, Thành phố Hồ Chí Minh

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn


 

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :