Xây dựng phương pháp thử nghiệm, phương pháp hiệu chuẩn cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (PTN) trong ISO/IEC 17025

Xây dựng phương pháp thử nghiệm, phương pháp hiệu chuẩn cho PTN - ISO/IEC 17025.

Việc lựa chọn, đánh giá và quyết định thủ tục và phương pháp thử nghiệm/ hiệu chuẩn cho tất cả các phép đo đối với phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn là một yêu cầu quản lý kỹ thuật hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng thực hiện và áp dụng tiêu chuẩn về năng lực PTN theo ISO/IEC 17025.

PTN có thể sử dụng một trong các phương pháp tiêu chuẩn, không tiêu chuẩn hoặc phương pháp do chính PTN tự xây dựng. Tuy nhiên các phương pháp phải đáp ứng được các yêu cầu khách hàng, phù hợp với các phép thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn của PTN thực hiện. Ngoài ra tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cũng khuyến nghị PTN ưu tiên sử dụng các phương pháp đã được ban hành dưới hình thức tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn Khu vực hoặc Quốc gia. Nếu không, căn cứ có thể bởi các tổ chức kỹ thuật có uy tín, các tạp chí bài báo khoa học công bố thích hợp hoặc do các nhà sản xuất thiết bị quy định.

PTN cần sử dụng các biện pháp kỹ thuật để đánh giá phương pháp bằng một hoặc tập hợp các kỹ thuật như sau:

-        Hiệu chuẩn bằng cách sử dụng chuẩn chính hoặc mẫu chuẩn.

-        So sánh kết quả đạt được với các phương pháp khác.

-        So sánh liên phòng thí nghiệm, thử nghiệm thành thạo.

-        Đánh giá có hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả.

-      Đánh giá độ không đảm bảo đo của kết quả dựa vào sự hiểu biết khoa học về nguyên tắc lý thuyết của phương pháp và kinh nghiệm thực tế.

Xin lưu ý rằng, phạm vi và độ chính xác của các giá trị có được từ phương pháp phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, ví dụ như: độ không đảm bảo của kết quả, giới hạn phát hiện, độ chọn lọc của phương pháp, độ tuyến tính,…

Bài viết được thực hiện bởi bộ phận kỹ thuật - Công ty Tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế từ các yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Phòng thử nghiệm hoặc phòng hiệu chuẩn với mong muốn đăng ký dịch vụ tư vấn hướng dẫn ISO/ IEC 17025 - Tiêu chuẩn yêu cầu chung về năng lực Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   04-730.588.58/ 730.333.86

Hotline:     094 886 5288

Skype:       kd.vintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:           (028) 7300 7588 

Hotline:    0938 083 998

Email :     office-hcm@vintecom.com.vn

Web :       www.vintecom.com.vn

 

Other

Tin tức khác