ISO là gì ? Tiêu chuẩn ISO là gì ? Tư vấn ISO là gì ? Chứng nhận ISO là gì ? Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 17025, ISO 27001, ISO 50001 là gì ?

Tư vấn ISO là gì ? Chứng nhận ISO là gì ? Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 17025, ISO 27001, ISO 50001 (Phiên bản mới)

ISO là gì?

ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization). ISO được thành lập vào năm 1946 khi các đại biểu từ 25 quốc gia gặp nhau tại Viện Kỹ sư dân dụng ở London và quyết định thành lập một tổ chức quốc tế mới để tạo điều kiện cho sự phối hợp quốc tế và thống nhất các tiêu chuẩn công nghiệp, ISO chính thức hoạt động vào ngày 23/2/1947. ISO có trụ sở ở Geneva (Thụy Sĩ) và là một tổ chức Quốc tế bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn Quốc gia trên toàn thế giới. Đến tháng 4/2019 ISO có 164 thành viên quốc gia và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (STAMEQ) của Việt Nam là 01 thành viên của ISO.

Mục đích của tổ chức ISO là nghiên cứu, xây dựng và công bố các tiêu chuẩn ISO nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi hàng hoá và dịch vụ trên toàn cầu trở nên dễ dàng, tiện dụng hơn và đạt được hiệu quả. Tất cả các tiêu chuẩn do ISO đặt ra đều có tính chất tự nguyện. Tuy nhiên, thường các nước chấp nhận tiêu chuẩn ISO và coi nó có tính chất bắt buộc.

ISO có khoảng 786 Uỷ ban kỹ thuật (TC) và các tiểu ban chuyên dự thảo các tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực. Các nước thành viên của ISO lập ra các nhóm tư vấn kỹ thuật nhằm cung cấp tư liệu đầu vào cho các Uỷ ban kỹ thuật và đó là một phần của quá trình xây dựng tiêu chuẩn. ISO tiếp nhận tư liệu của đầu vào từ các Chính phủ các ngành và các bên liên quan trước khi ban hành một tiêu chuẩn. Sau khi tiêu chuẩn dự thảo được các nước thành viên chấp thuận, nó được công bố là Tiêu chuẩn Quốc tế. Sau đó mỗi nước lại có thể chấp nhận một phiên bản của tiêu chuẩn đó làm Tiêu chuẩn Quốc gia của mình.

Đến tháng 4/2019, ISO đã công bố 22597 Tiêu chuẩn quốc tế và các tài liệu liên quan, bao gồm hầu hết mọi ngành công nghiệp, từ công nghệ, an toàn thực phẩm, đến nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Tiêu chuẩn quốc tế ISO tác động đến mọi người, mọi nơi.

Sự hình thành và phát triển của các tiêu chuẩn ISO

Khi xây dựng, phát triển một tiêu chuẩn cần sự tham gia của rất nhiều người. Các ủy ban kỹ thuật được thành lập từ các chuyên gia kỹ thuật độc lập được đề cử và sẽ chịu trách nhiệm cho một lĩnh vực. Xuất phát từ nhu cầu của thị trường cụ thể, ban kỹ thuật sẽ biên soạn bản dự thảo tiêu chuẩn và sẽ được chia sẻ để bình luận và thảo luận thêm.

Bản dự thảo tiếp tục trên đường trở thành tiêu chuẩn ISO khi đạt được sự đồng thuận từ quá trình bỏ phiếú, bản dự thảo sẽ được sửa đổi thêm và bỏ phiếu lại. Việc phát triển một tiêu chuẩn thường mất khoảng 3 năm kể từ đề xuất đầu tiên đến xuất bản cuối cùng.

Một số các giai đoạn chính trong quá trình hình thành và phát triển tiêu chuẩn ISO

1. Đề xuất hạng mục công việc mới.

2. Xây dựng sự đồng thuận của các chuyên gia đối với bản dự thảo đầu tiên của Ủy ban kỹ thuật hoặc các thông số kỹ thuật có sẵn.

3. Xây dựng sự đồng thuận trong thông số kỹ thuật và các báo cáo kỹ thuật đối với các tài liệu không quy chuẩn.

4. Sự thẩm tra đối với bản tiêu chuẩn tự thảo để đưa ra bản dự thảo tiêu chuẩn cuối cùng.

5. Bỏ phiếu chính thức đối với bản dự thảo tiêu chuẩn cuối cùng (thư ký là người kiểm phiếu).

6. Công bố bản tiêu chuẩn quốc tế chính thức.

Nguyên tắc chính trong phát triển tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn ISO đáp ứng nhu cầu trên thị trường

ISO không quyết định khi nào sẽ phát triển một tiêu chuẩn mới, mà nó dựa trên yêu cầu từ ngành công nghiệp hoặc các bên liên quan khác như các nhóm người tiêu dùng. Thông thường, một ngành hoặc nhóm ngành công nghiệp truyền đạt nhu cầu về một tiêu chuẩn cho thành viên quốc gia sau đó liên hệ với ISO.

2. Tiêu chuẩn ISO dựa trên ý kiến ​​chuyên gia toàn cầu

Các tiêu chuẩn ISO được phát triển bởi các nhóm chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, một phần là ủy ban kỹ thuật. Các chuyên gia sẽ xem xét tất cả các khía cạnh của tiêu chuẩn, bao gồm phạm vi, định nghĩa chính và nội dung của nó.

3. Tiêu chuẩn ISO được phát triển thông qua quy trình nhiều bên liên quan

Các ủy ban kỹ thuật được tạo thành từ các chuyên gia từ ngành công nghiệp liên quan và từ các hiệp hội người tiêu dùng, học viện, tổ chức phi chính phủ và chính phủ.

4. Tiêu chuẩn ISO dựa trên sự đồng thuận

Phát triển các tiêu chuẩn ISO là một cách tiếp cận dựa trên sự đồng thuận và các ý kiến ​​từ tất cả các bên liên quan đều được tính đến.
Tư vấn ISO là gì ? Tại sao cần áp dụng tư vấn ISO trong tổ chức của bạn ?
Hoạt động tư vấn ISO của VINTECOM Quốc tế được thực hiện theo đúng hướng dẫn của tiêu chuẩn TCVN ISO 10019: 2011 về các nguyên tắc lựa chọn chuyên gia tư vấn và xây dựng quy trình tư vấn ISO cho khách hàng. 
Khi thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, một số tổ chức lựa chọn dựa vào chính nhân sự của mình nhưng số khác lại sử dụng dịch vụ của chuyên gia tư vấn bên ngoài. Việc lựa chọn chuyên gia tư vấn của tổ chức là quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng được tạo ra có khả năng đáp ứng mục tiêu hoạch định của tổ chức một cách hiệu lực và hiệu quả. Ngay cả khi sử dụng dịch vụ của chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, thì sự tham gia và cam kết của lãnh đạo cao nhất trong tổ chức vẫn là yếu tố then chốt cho việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO.
Việc VINTECOM Quốc tế sử dụng tiêu chuẩn ISO 10019 này nhằm mục đích áp dụng một quy trình xem xét khi lựa chọn chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO có khả năng đáp ứng được nhu cầu, mong đợi và mục tiêu cụ thể của mình trong việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tại cơ sở khách hàng thông qua quy trình Đào tạo, Tư vấn nghiêm ngặt đã được phê duyệt.

Chứng nhận ISO là gì ? Tại sao cần áp dụng chứng nhận ISO trong tổ chức của bạn ?
Việc chứng nhận hệ thống quản lý, như hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 hay hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 của tổ chức, là một phương thức mang lại sự đảm bảo rằng tổ chức đó đã áp dụng hệ thống để quản lý các khía cạnh liên quan trong hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, phù hợp với chính sách của tổ chức và yêu cầu của các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý tương ứng.
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 quy định các yêu cầu cụ thể đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn này đưa ra yêu cầu chung đối với các tổ chức thực hiện đánh giá và chứng nhận trong lĩnh vực chất lượng, môi trường và các loại hình hệ thống quản lý khác. Việc tuân thủ các yêu cầu này nhằm đảm bảo rằng tổ chức chứng nhận tiến hành chứng nhận hệ thống quản lý một cách thành thạo, nhất quán và khách quan, từ đó tạo thuận lợi cho việc thừa nhận tổ chức đó và chấp nhận chứng nhận của tổ chức trên cơ sở quốc gia và quốc tế. Tiêu chuẩn này là nền tảng tạo thuận lợi cho việc thừa nhận hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý phục vụ cho lợi ích của thương mại quốc tế.

Khách hàng yêu cầu dịch vụ chứng nhận ISO sẽ được VINTECOM Quốc tế hỗ trợ các thủ tục đăng ký cho đến khi hoàn tất hoạt động đánh giá chứng nhận cấp chứng chỉ ISO theo đúng thủ tục. Khách hàng có thể lựa chọn một trong các dấu công nhận Quốc gia (VICAS) hoặc dấu công nhận Quốc tế (UKAS, ANAB, JAS-ANZ …) trên chứng chỉ ISO.

Chứng chỉ ISO có hiệu lực trong 3 năm và khách hàng sẽ được đánh giá giám sát 2 lần/ 3 năm để duy trì hiệu lực chứng chỉ đã được cấp.

📶📶📶 Liên hệ đăng ký ngay dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 và các tiêu chuẩn ISO khác

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, xin vui lòng nhấn vào Đăng ký-Báo giá” hoặc trên thanh công cụ phía dưới bên phải màn hình PC để nhận báo giá cho dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 9001: 2015.
🎁🎁🎁 Giảm ngay 5% phí đào tạo, tư vấn khi đăng ký online

📶📶📶 Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà Nội: 16thFloor -Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại HCM: Golden City House - 182 Hà Huy Giáp, Quận 12, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

Skype:       kd.vintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :