Theo thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn ra nước ngoài, ngày 13& 14/ 09/ 2019 đoàn chuyên gia đào tạo của VINTECOM Quốc tế vừa triển khai thực hiện khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lực PTN theo tiêu chuẩ <Chi tiết>

Tư vấn ISO/ IEC 17025: 2017 - Yêu cầu chung năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Đào tạo, Tư vấn ISO/ IEC 17025: 2017- Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Trong những năm qua, tiêu chuẩn ISO / IEC 17025- Các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã trở th <Chi tiết>

ISO / IEC 17025 cho phép các phòng thí nghiệm chứng minh rằng việc vận hành thành thạo và tạo ra kết quả hợp lệ, từ đó thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của PTN trong phạm vi Quốc gia và trên toàn thế giới. Hoạt độn <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :