Tư vấn ISO 9001: 2015 - Lợi ích áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 đối với các tổ chức và doanh nghiệp áp dụng

Tư vấn ISO 9001: 2015, Tư vấn ISO 9000: 2015 - Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo quan điểm quản trị chiến lược.

ISO 9001 là một trong những tiêu chuẩn rộng rãi nhất được biết đến, được thực hiện bởi hơn 800.000 tổ chức tại 162 Quốc gia trên toàn cầu. Tiêu chuẩn ISO 9001 đã trở thành một trong những tiêu chuẩn Quốc tế phổ biến nhất hiện nay liên quan tới với việc quản trị của doanh nghiệp về các khía cạnh chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

Việc thực hiện, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 với mong muốn:

     1.  Đảm bảo tính thích hợp của tiêu chuẩn nhằm đáp ứng với các yêu cầu trong 10 năm tới hoặc dài hơn

     2.  Tiếp tục áp dụng cho mọi loại hình tổ chức và doanh nghiệp không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm/ dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

     3.  Đảm bảo duy trì việc quản lý và tiếp cận theo quá trình  nhằm đạt được kết quả như hoạch định.

     4.  Xem xét việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong việc triển khai áp dụng HTQLCL.

     5.  Xem xét việc đưa một phần quá trình quản lý môi trường trong bối cảnh ngày hoạt động ngày càng phức tạp và năng động của các tổ chức.

     6.  Tăng cường khả năng tương thích và phù hợp với các hệ thống quản lý khác.

     7.  Đảm bảo nâng cao tính hiệu lực áp dụng và đánh giá sự tuân thủ.

     8.  Đảm bảo việc sử dụng thuật ngữ, cách viết thích hợp giúp dễ dàng hơn trong việc thực hiện và áp dụng HTQLCL.


Lợi ích áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015: 

      +   Giúp cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

      +   Đáp ứng quá trình cải tiến thường xuyên và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng với các yêu cầu và yêu cầu của khách hàng.

      +   Tiếp cận phương pháp làm việc khoa học, giảm thiểu sự sai sót và không phù hợp.

      +   Đem lại một cách tiếp cận có tính quá trình và tính hệ thống trong việc xử lý công việc.

      +   Kiểm soát và phòng ngừa sự không phù hợp để giảm thiểu lãng phí và nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

      +   Kiểm soát rủi ro và cơ hội nhằm tạo ra giá trị và giảm thiểu nguy cơ.

      +   Kiểm soát sự thay đổi các quá trình hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo kết quả đầu ra hoạt động, quá trình đáp ứng với yêu cầu.

      +   Cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu quy định đối với chất lượng sản phẩm & dịch vụ đáp ứng với các yêu cầu.


Việc xây dựng thực hiện và áp dụng một Hệ thống quản lý chất lượng là quyết định chiến lược của tổ chức có thể giúp cải tiến toàn bộ các kết quả hoạt động của tổ chức và đưa ra các cơ sở hợp lý cho sự khởi đầu của phát triển bền vững. 

Ngoài ra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp cho tổ chức nhằm đạt được:

       - Nâng cao năng lực quá trình nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành.

       - Tạo các cơ hội để cải tiến, kiểm soát giảm thiểu sự lãng phí và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức cung cấp nhằm duy trì thị trường.

       - Giải quyết các yếu tố rủi ro, tạo điều kiện xác định các cơ hội dựa trên phân tích bối cảnh, định hướng chiến lược và mục tiêu của tổ chức đối với sản phẩm dịch vụ. 

       - Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất, đánh giá năng lực quá trình để sản xuất và cung cấp sản phẩm dịch vụ đáp ứng với các yêu cầu.

Tổ chức, doanh nghiệp mong muốn đăng ký các khóa đào tạo ISO 9001: 2015 hoặc dịch vụ tư vấn hướng dẫn ISO 9001: 2015 - Các yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng theo quan điểm quản trị chiến lược, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác