Tư vấn ISO 9001: 2015 tại Công ty Ong & Ong và Rankine&Hill- hai Công ty thành viên thuộc Tập đoàn thiết kế Ong & Ong Group (Singapore)

Khóa học ISO 9001 : 2015 -  Chương trình Tư vấn ISO 9001: 2015 trong lĩnh vực quản lý chất lượng thiết kế công trình. VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận trong việc cung cấp dịch vụ Đào tạo, tư vấn hướng dẫn xây dựng t <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9000, Tư vấn ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực sản xuất & gia công phần mềm- Công ty phần mềm Savvycom.

Tư vấn ISO 9001 trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm Sáng ngày 2/2/2013, Công ty cổ phần phần mềm Savvycom đã tổ chức long trọng lễ đón nhận giấy Chứng chỉ ISO 9001:2008. Trong buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo Công ty tư vấn Quản lý VINTECOM Quốc tế đã chính thức trao chứng ch <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :