Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế,  Tư vấn ISO 9001: 2015

Lịch sử hình thành và các giai đoạn sửa đổi của tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn <Chi tiết>

Tu van iso 9000, tu van iso 9001 phiên bản mới 2015- Hệ thống quản lý chất lượng theo quan điểm quản trị chiến lược

Các nguyên tắc quản lý chất lượng theo quan điểm quản trị chiến lược đối với sản phẩm, dịch vụ Các nguyên tắc quản lý chất lượng mang lại cho tổ chức khả năng đáp ứng những thách thức trong bối cảnh thay đổi sâu rộng, toàn cầu h&oac <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9000, Tư vấn ISO 9001 trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề

  Tư vấn ISO 9000, Dịch vụ tư vấn ISO 9001 - Công ty tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế  Trong xu hướng hội nhập kinh tế Quốc tế đã đòi hỏi các tổ chức giáo dục tại Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều trong việc nâng cao năng lực quản lý, chất lượng gi& <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :